กรุณาเยี่ยมชมหน้าเว็บ 104 ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานในบริษัท

รับสมัครงาน

เรียนผู้สมัคร:


ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการเปิดรับสมัครงานของเรา
ก่อนส่งเอกสารสมัครงาน โปรดพิจารณาถึงรายละเอียดการสมัครงานอีกครั้งว่าคุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบริษัทของเรา


1. โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งงานที่คุณสมัครเราหวังว่าคุณจะมีคุณสมบัติที่ "เชื่อถือได้":

บริษัทนำหลักการการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาปรับใช้และเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ "นิ่งเฉย" และ "ไม่กระตือรือร้น" ต่อการทำงาน เนื่องจากเราไม่มีกลไกการทำงานที่ "หายใจรดต้นคอพนักงาน" ดังนั้นเราจึงต้องการให้คุณมีคุณสมบัติที่ "น่าเชื่อถือได้"


2. โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งงานที่คุณสมัครเราหวังว่าคุณจะยึดมั่นใน "หลักจริยธรรม":

Everwide เป็นโรงงานแบบใช้สูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ "องค์ประกอบ" และ "สัดส่วน" ของผลิตภัณฑ์เป็นนั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักของบริษัท ดังนั้นพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานของเราจะมีจรรยาบรรณในวิชาอย่างสูงที่สุด ไม่ว่าพนักงานยังคงทำงาน หรือออกจากองค์กร ยังคงต้องเก็บรักษาความลับทางธุรกิจที่ได้เรียนรู้กับที่บริษัทไว้


3. โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งงานที่คุณสมัครเราหวังว่าคุณจะให้คุณค่ากับ "ความมีเกียรติในวิชาชีพ":

บริษัทของเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงและยกระดับจากอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมาอย่างต่อเนื่อง กฎระเบียบและข้อบังคับเก่าจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเช่น ด้านความสะอาดของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านสุขอนามัย และแนวคิดด้านคุณภาพที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น


4. โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งงานที่คุณสมัครเราหวังว่าคุณจะสามารถรักษาทัศนคติต่อ "การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด":

บริษัทของเราต้องการร่วมมือและทำงานไปกับลูกค้าเพื่อการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบ วิธีการผลิต เครื่องจักรกล หรือแม้แต่กระทั้งการจัดการองค์กร ดังนั้นเราจึงต้องการพนักงานที่มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีการฝึกฝนเพื่อปรับปรุงแนวคิดอยู่ตลอดเวลา


5. โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งงานที่คุณสมัครเราหวังว่าคุณจะ "ทำงานอย่างขยันขันแข็ง" ต่องานที่ได้รับมอบหมาย:

โครงสร้างองค์กรของบริษัทเรานั้นมีประสิทธิภาพ เพื่อนร่วมงานทุกคนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านงานต่าง ๆ เราหวังว่าพวกเขาจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับคุณได้ เราสรรเสริญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


หากคุณได้รับการยอมรับในระดับสูงสำหรับห้าคะแนนข้างต้นเรายินดีที่จะตอบกลับไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้เราจะนัดสัมภาษณ์คุณ ถ้าหากคุณสามารถยอมรับทั้ง XNUMX ข้อได้อย่างแท้จริง เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบกลับ อีเมล์ ของคุณเพื่อที่จะติดต่อนัดสัมภาษณ์คุณ
สุดท้ายนี้หวังว่าคุณจะสามารถได้งานดั่งที่ใจหวัง